Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022

Thứ tư - 15/06/2022 18:08
Chiều ngày 15/6, Ban thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022 với thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.
TV150

Dự và điều hành hội nghị có đồng chí Lò Văn Cương - TUV, BT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Dế - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Văn Đức – PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí UVBTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, chu tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các trường THPT, trung tâm đóng trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn như: Dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Tuần Giáo đã thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên; các chương trình, dự án, chính sách, đầu tư đã và đang được triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả; các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị lớn đã tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong Đảng bộ và Nhân dân, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là:Kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, các tiêu chí cơ bản đạt tiến độ đề ra;Lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức thành công các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ hướng tới các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, huyện, tạo được sự hưởng ứng, phấn khởi trong cán bộ, nhân dân; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thích ứng linh hoạt trong hoàn cảnh mới, thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tổ chức thành công diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBKT Huyện ủy và nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy được vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động.

Các đại biểu giành phần lớn thời gian để thảo luận, bàn bạc và giải quyết nhiều vấn đề như: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án phát triển, trồng cây mắc ca tại xã Quài Nưa và Quài cang. Việc đo đạc, giao đất, giao rừng. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất; công tác phát triển đảng, luân chuyển cán bộ giai đoạn 2022 – 2025; công tác kiểm tra đảng; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc tôn giáo …

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lò Văn Cương - TUV, BT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành bám sát các chương trình, kế hoạch năm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; tăng cường, công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh định hướng công tác tư tưởng và tuyên truyền trên tất cả lĩnh vực, nội dung, nhất là gắn với các sự kiện chính trị kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước, tỉnh, huyện; chỉ đạo tốt các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo 160. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, quy định của cấp ủy; làm tốt công tác cán bộ, phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cập nhật dự liệu đảng viên, công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; thực hiện tốt kế hoạch thực hiện đề án phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, giai đoạn 2019-2025. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; giải quyết kịp thời, thỏa đáng đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác thi hành kỷ luật Đảng theo quy định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân tộc và tôn giáo; chủ động nắm tình hình nhân dân, tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân vận của hệ thống chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong điều kiện chủ động thích nghi với dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý điều hành; quản lý, điều hành ngân sách và công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung duy trì sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch, bảo đảm thời vụ, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ; bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng và kế hoạch trồng rừng mới năm 2022. Tiếp tục duy trì tốt sản xuất các ngành nông nghiệp; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đạt Nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo (20/11/1952-20/11/2022). Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao vai trò, chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường mối quan hệ công tác với các tổ chức trong hệ thống chính trị; bảo đảm sự đồng bộ, tập trung và có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội nhằm phục hồi và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục củng cố phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2022. Tập trung chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng và đời sống của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng, tạo sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, nhân dân với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tỉnh, huyện, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo (20/11/1952-20/11/2022); thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy dân chủ cơ sở; tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ huyện ủy Tuần Giáo đã trao Bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy cho 05 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền và tặng Bằng khen cho 05 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền./.
 

GB60
 

T/h: Lường Phượng
Trung tâm VH-TT-TH huyện Tuàn Giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây