Họp thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2021

Thứ năm - 11/11/2021 17:27
Ngày 11/11, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2021. Dự cuộc họp có đồng chí Lò Văn Cương - Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại huyện; Đồng chí Vũ Văn Đức – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí đại diện thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; đại diện các Ban: Ban KT-XH, Dân tộc; Các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại diện Lãnh đạo một sô cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, đại diện lãnh đạo UNBD các xã, thị trấn.
image001

Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia ý kiến vào các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; dự thảo báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm, vi phạm pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND huyện với thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa XXI; dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021 - 2025.

Những kết quả nổi bật của huyện trong năm 2021: Thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 và điều trị cho các trường hợp mắc Covid-19.Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, các đại biểu trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần.Công tác quản lý ngân sách được bảo đảm. Tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2021 có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm.Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả nổi bật còn một số hạn chế như:Dịch bệnh viêm da nổi cục lây nhiễm xuất hiện tại nhiều xã, thị trấn (19/19 xã, thị trấn).Để xảy ra việc một số hộ dân tự ý khai thác gỗ thông khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có nơi, có lúc chưa được bảo đảm, chất lượng báo cáo chưa cao.Tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định và có chiều hướng gia tăng như: mua bán, sử dụng ma túy;giết người...

Tại cuộc họp, đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí về các nội dung của các cơ quan soạn thảo trình; đã có nhiều ý kiến chất lượng, trách nhiệm đóng góp vào dự thảo các văn bản trình tại cuộc họp.

Về mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2022. Về mục tiêu: huyện tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà quản lý nhà nước; thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc; kiểm soát và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lớn xảy ra. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện.

Về các giải pháp: Thực hiện các nội dung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mớicủa huyện giai đoạn 2021-2025. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức sản xuất bảo đảm mùa vụ, chỉ tiêu kế hoạch; chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên taivà kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp. Quản lý, chăm sóc, khai thác hiệu quả diện tích cây công nghiệp dài ngày; đẩy mạnh phát triển cây Mắc ca theo quy hoạch. Tiếp tục kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng thay thế. Tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; thực hiện việc giao rừng và giao đất lâm nghiệp chưa có rừng cho cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Kế hoạch của tỉnh. Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình đầu tư cho nông thôn, nông nghiệp.

Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp theo kế hoạch. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản; tiếp tục thực hiện tốt chính sách khuyến công đối với các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng, bảo đảm tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Tích cực tuyên truyền phổ biến chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong thực hiện các dự án hạ tầng phục vụ trực tiếp lợi ích của nhân dân để huy động thêm nguồn lực từ nhân dân xây dựng các công trình hạ tầng.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn để giải quyết các vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hệ thống phân phối bán lẻ tới các khu vực vùng sâu, vùng cao bảo đảm cung cấp các mặt hàng thiết yếu và thu mua nông sản hàng hóa cho nhân dân, nhằm tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, thúc đẩy sản xuất phát triển.Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất và tiêu dùng.

Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, hạn chế thấp nhất việc nợ đọng thuế. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất. Tăng cường kiểm tra, giám sát chi tại các đơn vị dự toán bảo đảm đúng Luật Ngân sách, bảo đảm dự phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ chi cấp bách, đột xuất phát sinh trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề; đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin, nhu cầu tuyển dụng tới người lao động chưa có việc làm để người lao động có cơ hội được lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp. Nâng cao hiệu quả của chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

Tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án và chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo để tập trung huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác tổng rà soát hộ nghèo, gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền mỗi địa bàn với kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo. Tăng cường tuyên truyền vận động để nâng cao quyết tâm thoát nghèo của người dân; đánh giá kết quả công tác giảm nghèo một cách thực chất, công khai từ đó có những giải pháp thực hiện hiệu quả.

Các xã, thị trấn cần chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức được công tác phòng chống dịch là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cá nhân và của toàn xã hội. Các xã, thị trấn cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết  cho công tác tuyển quân, căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu được giao, thực hiện nghiêm túc các bước tiến hành trong công tác tuyển quân, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, hiệu quả, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng luật./.

Nguồn tin:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây