Họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2022

Thứ tư - 15/06/2022 18:05
Sáng ngày 15/6, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2022.
Đồng chí Vũ Văn Đức - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp; mời tham dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Cương – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND bầu tại huyện – Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo UBMTQVN huyện; Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
TV10
 

Tại cuộc họp các đại biểu tham gia ý kiến vào các nội dung: Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 15/12/2021 của Huyện ủy Tuần Giáo về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. . Lấy ý kiến Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Chi tiết tỷ lệ 1/500: khu Chợ trung tâm thị trấn Tuần Giáo. Lấy ý kiến Phương án kiến trúc dự án Trung tâm văn hóa hội nghị huyện Tuần Giáo.

Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản đồng thuận với các nội dung trình tại cuộc họp, chất lượng dự thảo báo cáo tốt; các ý kiến đã làm rõ, bổ sung một số nội dung đánh giá Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Riêng nội dung Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Chi tiết tỷ lệ 1/500: khu Chợ trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu bổ sung theo hứng đảm bảo theo quy chuẩn Chợ loại I, đô thị loại IV.

Phát biểu kết luận cuộc họp, về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đồng chí Vũ Văn Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấncăn cứ chức năng nhiệm vụ tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ 07 nhiệm vụ trọng tâm và 07 nhóm giải pháp chủ yếu đề ra từ đầu năm; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Quyết định số 4648/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Tuần Giáo.Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong như sau:

Đối với Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị trấn:

Tổ chức sản xuất đảm bảo diện tích, lịch thời vụ; chú trọng đầu tư, chăm sóc, kiểm soát chặt chẽ sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi; chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ trồng cây mắc ca, trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh đảm bảo theo kế hoạch giao. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng NTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022.

Đối với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện; Trung tâm Quản lý đất đai; Ban quản lý dự án các công trình

Tăng cường công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án.; các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nâng cao trách nhiệm trong quản lý chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu khối lượng để giải ngân nhanh vốn đầu tư xây dựng, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn đầu tư năm 2022. Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, đầu tư vào địa bàn huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quản lý đất đai; UBND các xã, thị trấn:Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường; Tiếp tục triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho các cá nhân và hộ gia đình. Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên. Triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục quản lý thị trường: Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hoá, chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi của người sản xuất và tiêu dùng. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng theo quy định.

Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo – Tủa Chùa: Tăng cường công tác quản lý về thu, chi NSNN, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán và Luật Ngân sách Nhà nước.Triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, đặc biệt đối với các sắc thuế đạt thấp. Tiếp tục thực hiện cắt giảm các khoản chi mua sắm chưa thật cần thiết, giảm tối đa các cuộc hội nghị, cắt giảm các khoản chi tiếp khách, tiết kiệm nhiên liệu và phương tiện đi lại... Hoàn thành và công khai quyết toán ngân sách năm 2021; xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2023.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN - GDTX

Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022. Tăng cường công tác phối hợp trong công tác quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè và huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, duy trì sỹ số học sinh các cấp học. Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện khai giảng năm học 2022-2023. Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dụccông lập, giai đoạn 2022-2025. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí PCGD, XMC tại các xã, thị trấn. Tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch.

Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình: Thông tin kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn huyện.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, đặc biệt là kỉ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo (20/11/1952 – 20/11/2022). Tích cực hoạt động đưa thông tin về cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phòng Y tế; Trung tâm y tế huyện: Tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo kế hoạch và phân bổ của tỉnh. Từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, tăng cường công tác giám sát y tế cơ sở. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra ATTP các cơ sở chế biến thực phẩm, kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Tập trung xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã theo kế hoạch. Thực hiện tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng, chiến lược dân số - KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em.

Đối với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; Phòng Dân tộc; Bảo hiểm xã hội huyện: Tiếp tục triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2022; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Rà soát, ban hành Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội mới phát sinh trên địa bàn. Tiếp tục rà soát và cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2022 cho các đối tượng.Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, chủ động cập nhật và triển khai thực hiện các chính sách mới.

Phòng Tư pháp; Thanh tra huyện; Phòng Nội vụ huyện

Triển khai công tác thanh tra, tư pháp theo kế hoạch; tiến hành ban hành kết luận thanh tra theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, hạn chế đơn thư vượt cấp.

Hoàn thành tuyển dụng giáo viên, công chức hành chính và viên chức sự nghiệp; tham mưu thực hiện xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Đối với Công an huyện; Quân sự huyện: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh các cấp, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện, diễn tập bồi dưỡng kiến thức QP &AN cho các đối tượng theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích cực triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết diễn ra trong 6 tháng cuối năm./.

 

Tin, ảnh: Lường Phượng
Trung tâm VH - TT - TH huyện Tuần Giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây