Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Thứ sáu - 15/07/2022 17:35
Ngày 15/7, Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện Tuần Giáo tổ chức hội nghị tổng kết 20 triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Về dự hội nghị về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Ngọc nam – Phó GĐ chi nhánh NHCSXH tỉnh Điện Biên; đồng chí Nguyễn Thế Kiên – PCT Hội CCB tỉnh, thành viên Ban đại diện NHCSXH tỉnh Điện Biên; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo các phòng giao dịch các huyện trực thuộc chi nhánh tỉnh.
30
 

Về phía huyện Tuần Giáo có đồng chí: Giàng A Dế - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Đồng chí Vũ Văn Đức – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các đồng chí đại diện tổ dân vốn, tổ tiết kiệm và một số hộ vay vốn điển hình.

Cuộc hành trình 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuần Giáo luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên, của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt với tinh thần nỗ lực vượt khó của bao thế hệ người làm tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã khởi thông dòng chảy vốn chính sách. Hoạt động tín dụng chính sách đã đi vào ổn định, công tác cho vay và quản lý nguồn vốn trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã phát huy hiệu quả. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, tín dụng chính sách xã hội tại Tuần Giáo đã trở thành người đồng hành, gắn bó mật thiết với người dân nghèo; góp một phần quan trọng đối với công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Bức tranh tín dụng chính sách xã hội ở huyện Tuần Giáo mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm tươi sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng. Đánh giá về quá trình 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.Hoạt động tín dụng Chính sách có tính chất xã hội hóa rất cao, đặc biệt coi trọng mục tiêu chiến lược hàng đầu là vốn tín dụng chính sách phải trực tiếp đến tận tay người nghèo và các đối tượng chính sách, thực hiện trên nguyên tắc quản lý công khai, dân chủ. Cho đến nay Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện thành lập 19/19 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã, thị trấn.

Nổi bật trong 20 năm qua sau khi triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ cùng với các chương trình mục tiêu của huyện, nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH từ những ngày đầu đi vào hoạt động, chỉ với 02 chương trình cho vay là cho vay hộ nghèo và cho vay giải quyết việc làm. Hiện nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện đang trực tiếp quản lý 17 chương trình tín dụng cơ cấu vốn tín dụng thay đổi và tăng trưởng cao, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã được triển khai đến các thôn, bản trên địa bàn huyện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cụ thể: Tổng doanh số cho vay trong 20 năm: 1.449 triệu đồng với 33.223 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ trong 20 năm: 1.237.797 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đến 30/6/2022 là: 603.322 triệu đồng, tăng 503.896 triệu đồng, tương ứng tăng 304% so với ngày đầu thành lập, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm đạt 14,93%. Dư nợ tập chung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 95%. Dư nợ tại các xã vùng khó khăn là 573.216 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 95,01% tổng dư nợ toàn huyện. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuần Giáo đã tập trung đẩy mạnh triển khai cho vay tăng trưởng dư nợ theo nguồn vốn được giao. Đến 30/6/2022 tổng nguồn vốn đạt 617.022 triệu đồng, tăng so với năm 2002 là 597.196 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 29,86%/năm. Quy mô tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách tăng gấp 30,02 lần, từ 19.826 triệu đồng lên 617.022 triệu đồng. Nguồn vốn tăng thêm hàng năm cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Với nguồn vốn lớn cùng mạng lưới rộng khắp, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuần Giáo đã chủ động đổi mới quy trình thủ tục cấp tín dụng chính sách. Trong suốt cuộc hành trình 20 năm dòng chảy của vốn chính sách chảy đều tới tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình đồng bào DTTS khó khăn, và các đối tượng chính sách, góp phần đáng kể giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Sau 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Từ năm 2002 đến tháng 6/2022 đã có 18.720 lượt hộ nghèo được vay vốn với số tiền 748.801 triệu đồng. Điển hình đã có nhiều hộ nghèo vay vốn làm ăn hiệu quả có thu nhập, cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo và từng bước vươn lên khá và giàu. Theo số liệu điều tra, khảo sát từ các xã, thị trấn, thông qua nguồn vốn cho vay của NHCSXH, sau 20 năm triển khai từ 2002. Từ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Rất nhiều người dân nghèo đã xem Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tuần Giáo như người bạn đồng hành trên bước đường phát triển kinh tế của mình; 20 năm qua, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nhiều em học sinh, sinh viên đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định, nhiều ngôi nhà kiên cố đủ che mưa, che nắng đã được dựng lên, góp phần đáng kể trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Cuộc hành trình 20 năm của tín dụng chính sách ở Tuần Giáo tuy gian khó nhưng đã giành kết quả rất đỗi tự hào. Nguồn vốn từ NHCSXH đã và đang giúp cho cuộc sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Tuần Giáo ngày càng no ấm, an lành. Cùng với cuộc hành trình tiếp diễn, để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tuần Giáo tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể; phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại, bảo đảm 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xứng đáng đi lên cùng sự phát triển của huyện nhà.

Nhân dịp này, Ngân hàng chính sách Trung ương đã khen thưởng cho 3 tập thể, 11 cá nhâ; Ngân hàng CSXH tỉnh Điện Biên đã khen thưởng cho 4 tập thể, 12 cá nhân; UBND huyện khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Ban đại diện NHCSXH huyện Tuần Giáo khen thưởng cho 10 tập thể, 22 cá nhân  có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định 78 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác./.
 

10
 
20
 
70
 
40
 

T/h: Lường Phượng
Trung tâm VH
- TT - TH huyện Tuần Giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây